Stening i oordning

Fråga: Vad är domen för att stena i oordning såtillvida att man börjar stena den största pelaren och slutligen den minsta?

Svar: Hans stening av den minsta pelaren är giltig. Sedan får han upprepa steningen av den mittersta pelaren och slutligen den största pelaren.