Stening av pelarna innan Dhuhr är ogiltig

Under Tashrîq-dagarna är det inte tillåtet att stena pelarna innan solen har lämnat medianen, det vill säga innan Dhuhr går in. Om du kastar innan den tiden, så är handlingen ogiltig. Du är därmed ålagd att sona i form av att slakta ett lamm och dela ut köttet till de fattiga i Makkah.