Stenar i moskén för Tayammum

Fråga: I vårt land finns det stenar i moskéerna för Tayammum vid eventuell vattenbrist. Dessa stenar saknar stoft. Vilka villkor har Tayammum?

Svar: Tayammum skall inte göras i städerna eftersom det finns vatten i dem. Om det inte finns vatten i en moské så finns det vatten i andra moskéer. Du får gå till en annan moské som har vatten, två dig och be. De som håller i moskéerna får inte tiga. De är skyldiga att hämta vatten till moskén oavsett tillvägagångssätt. Om det finns vatten inom räckhåll måste man leta efter det. De lärda säger att det är obligatoriskt att söka efter vatten i ens hem, inom ens räckhåll och via vägvisare. Man skall inte ta lätt på det.

Beträffande Tayammum på något som saknar stoft, som sten och vägg, så är det ogiltigt. Det är bara giltigt om tingen besitter stoft som fastnar på handen.