Stenar för kapabel kvinna på grund av trängsel

Fråga: Vad är domen för att stena för en kapabel kvinna på grund av trängseln och det som sker vid Djamarât?

Svar: Även detta sker på grund av människornas brister. Det är inte alltid trängsel. Ibland är det trångt och ibland är det rymligt. Ni hade inte funnit trängseln om ni hade stenat på kvällen. Många människor gör ju så.

Om du har frågat någon som är kunnigare än du och handlat utmed dennes svar, så är du inte skyldig något. Och om du har handlat på eget initiativ, så är det ett okunnigt initiativ. Du har även varit försumlig då du inte har frågat de lärda på plats. Om du förmår slakta i Makkah och dela ut köttet bland de fattiga, så är det bra.