Stenade tvättas och lindas

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/458)

642 – Jag läste för min fader:

Ska den stenade kvinnan tvättas och lindas?”

Han svarade:

´Alî bin Abî Tâlib blev frågad om Shurâhah som han hade stenat. Han svarade: ”Behandla henne som alla andra döda.”