Sten hamnar utanför inmurningen

Fråga: Måhända hamnar en sten utanför inmurningen. Måste den kastas ånyo?

Svar: Han måste kasta en ny sten och inte just den han redan har kastat. Hamnar inte stenen innanför inmurningen kastar han en annan.