Statyer skall krossas och inte sättas på museum

Fråga: Vad är domen för att besöka statyer i vissa islamiska länder?

Svar: Det är inte tillåtet att bege sig till statyer. Det är inte tillåtet att resa till dem eller bege sig till dem. Människan kan prövas av dem. Hon skall hålla sig borta från dem och hata dem. Hur går hon till något som hon hatar och förnekar?

Statyer måste förstöras. De får inte förbli. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i Makkah krossade han statyerna. Han skickade iväg folk för att slå sönder statyerna utanför Makkah; al-Lât, al-´Uzzâ och Manât. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog sönder dem. Det är inte tillåtet att låta dem vara för att de är kvarlevor. Det är inte tillåtet.