Starkaste hadîthen mot panenteisterna

Du förkastar hadîthen om Allâhs nedstigning med falskheter och villfarelser som grundar sig på al-Marîsîs, Ibn-uth-Thaldjîs och andra Djahmiyyahs ord. Hadîthen är autentiskt återberättad från Allâh sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på flera sätt. Det är som att du hör Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga den. Det finns knappt någon hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som raserar er teori om att Allâh är överallt som hadîthen om Allâhs nedstigning, ty ni säger att Allâh är överallt. Hur kan Han då stiga ned från en plats till en annan om Han är överallt?

Det starkaste argumentet han har för att avvisa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth om Allâhs nedstigning är en berättelse som han återberättade från Abû Mu´âwiyah adh-Dharîr som förmodligen är påhittad. Däri sade han:

”Hans nedstigning är Hans orders, myndighets, änglars och nåds nedstigning.”

Din opponent! Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord förkastar det du återberättar från Abû Mu´âwiyah. Om han verkligen sade det, så beljuger hadîthen honom och annullerar hans påstående. Hadîthen säger:

”När en tredjedel av natten har gått stiger Allâh ned till den nedersta himlen och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom?” fram till gryningen.”1

Om Abû Mu´âwiyah verkligen sade det du påstår och som du själv tror på, så skall det vetas att Allâhs order och myndighet säger inte något sådant. De befaller inte människorna be dem om förlåtelse och gåvor i Allâhs ställe. Änglarna befaller inte människorna att åkalla dem och be dem om förlåtelse. Det är bara Allâh som gör det och ingen annan. Plus att Allâhs order, änglar, nåd och myndighet stiger hela tiden ned, dag och natt och varje stund, utan att få nog eller upphöra. Hur kommer det sig att allt det stiger ned just under den sista tredjedelen av natten och inte hela tiden under dygnet? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte till och med en tidsgräns för det och sade:

… fram till gryningen.”

Enligt dig stiger nåden ned till människorna under den sista tredjedelen av natten och när gryningen slår in upphör nåden. Jag svär vid Allâh att den tolkningen är omöjlig och vilsen! Hadîthens uppenbara skildring vittnar om dess förstörelse.

1Muslim (758).