Stans böneutrop räcker

Fråga: Efter att böneutropen har lytt i staden går en imam in i sin moské där ingen har kallat till bön. Skall han kalla till bön eller läsa Iqâmah omedelbart?

Svar: Om imamen går in i en moské där ingen har kallat till bön, så får han inleda bönen direkt utan böneutrop. Ty när någon kallar till bön behöver andra inte göra det. I detta fall har böneutropet lytt i andra närliggande moskéer.

Skulle en människa gå in i en moské där inga böneutropare är tillgängliga, får hon själv kalla till bön. Till exempel händer det att en grupp resenärer inte hör böneutropet under färdens gång varefter de kommer till en moské för att be efter att människorna har bett. I detta fall är det bra att de först kallar till bön och sedan ber. Dock skall böneutropet vara lågmält så att bara de kan höra det. För att slippa störa människor skall detta böneutrop varken läsas i mikrofon eller högt.