Stanna med modern eller utvandra?

Fråga: En kvinna i Storbritannien har konverterat till islam. Hon vill utvandra till ett islamiskt land men befarar att hennes syskon inte kommer att ta hand om hennes moder i Storbritannien.

Svar: Om hennes moder behöver henne och ingen annan ser efter henne, så får hon stanna med henne och praktisera sin religion. Hon får stanna hos sin moder, ta hand om henne och praktisera sin religion.