Stanna med din moder

Fråga: Jag vill söka kunskap utanför mitt hemland Belgien. Min moder låter mig resa för att studera. Jag är dock det enda syskonet som hjälper modern. Hon är sjuk och i behov av mig. Skall jag stanna med min moder eller resa för att studera?

Svar: Stanna med din moder. Tjäna henne. Just nu är det bättre för dig än att du studerar. Du kan studera senare.