Stängning av Ka´bah och moskéer vid behov

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (5/308)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

51 – Kapitel om stängning av Huset och att det är tillåtet att be varsomhelst i det

1598 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Ibn Shihâb, från Sâlim, från hans fader som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i Huset tillsammans med Usâmah bin Zayd, Bilâl och ´Uthmân bin Talhah och låste in sig därinne. Då de hade öppnat var jag den förste som gick in i det. Jag träffade Bilâl och frågade honom: ”Bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) däri?” Han svarade: ”Ja, mellan de två jemenitiska pelarna.”1

Med rubriceringen vill författaren (rahimahullâh) klargöra att det är tillåtet att stänga moskéer, Ka´bah och liknande platser vid behov. Det betyder inte att de ansvariga förhindrar folk från att åkalla Allâh där. Företeelsen är alltså harmlös om den sker ibland till följd av välfärd, behov eller nödfall.

1Muslim (1329).