Stänger dörren och drar för draperierna

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 231-232

1100 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en fastande man som kommer hem till sin fastande fru utom Ramadhân; han stänger dörren och drar för draperierna. Ahmad sade:

”Därmed blir det obligatoriskt att betala brudgåva.”

Ahmad blev frågad vad som gäller om samma sak sker i Ramadhân. Han svarade:

”Ramadhân är annorlunda.”