Stängda moskéer pga. epidemi

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (18/311)

488 började al-Basâsîrîs prövning. Han predikade i Kûfah, Wâsit och andra städer till al-Mustansir al-´Ubaydîs fördel. En väldig torka rådde i Egypten och Andalusien. Aldrig förr hade liknande torka och epidemi härjat i Cordoba. Till sist stängdes moskéerna och ingen bad i dem. Det året kallas för ”Det stora hungeråret”.