Stäng av mobiltelefonerna!

Fråga: Är det tillåtet att upplysa samlingen om att stänga av sina mobiltelefoner efter att raderna har rätats?

Svar: Om det finns någon som stör folket med sin mobiltelefon, är det obligatoriskt att upplysa dem. Det är obligatoriskt att upplysa dem om att stänga av dem.