Ständigt debatterande maka

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (102)

Fråga: Anses makan som ständigt debatterar med och ifrågasätter sin make vara olydig?

Svar: Nej, hon anses inte vara olydig. Däremot gör hon dåligt ifrån sig. Hennes agerande är dåligt.