Ständiga påminnelser och tal vid gravarna

Fråga: Vad är domen för att alltid hålla en påminnelse vid graven?

Svar: Jag anser att det motsäger Sunnah. Det stämmer inte överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis som var den välvilligaste skapelsen för skapelsen och ivrigaste människan om att förkunna sanningen. Jag känner inte till att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod upp vid en grav och predikade liksom dagens predikanter gör. Han kunde bara säga några enstaka ord. Exempel på det var när en grav hade grävts klart innan de hade fört in liket i fickan. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig ned och likaså gjorde människorna runtom honom. Han började picka i marken med en käpp och berättade om döden. Det är ingen predikan. Han brukade aldrig stå upp och predika för och tillrättavisa människorna.

För det andra, så när han stod vid graven sade han:

”Det finns ingen av er utan att hans plats i paradiset eller i Elden har bestämts.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte låta bli att handla och förlita oss på det?” Han svarade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för.”

Han hade det inte som en vana. Så fort en människa begravs ställer sig en upp och börjar hålla tal för människorna. Det tillhörde inte alls Salafs praxis. I den här sakfrågan skall det hänvisas till Sunnah. Jag befarar att handlingen är tillgjord. Situationen skall bestå av ödmjukhet och stillhet, inte väckta känslor. Predikningar hålls från predikstolarna och i moskéerna, vilket var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. Det går inte att argumentera med en specifik händelse för en allmän dom.

Måhända någon argumenterar med ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) handlingar då han stod vid en grav och talade och när han satt vid en grav i väntan på att den skulle grävas och talade och säger att han vill låta dem utgöra en grund i frågan. Jag säger att det inte är korrekt. Om det hade utgjort en grund i frågan skulle det ha brukats av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I och med att han lät bli det så är det Sunnah att låta bli det.