Ständig kritik mot folkslag

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî

Ma´âlim-us-Sunan (3/311-312)

Abû Dâwûd sade:

1337 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Suhayl bin Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om en man säger att folket är förstört är han den mest förstörde av dem.”

Det betyder att mannen som ständigt kritiserar ett folkslag, nämner dess dåliga sidor, beskyller det för förstörelse, undergång och dylikt, är enligt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den mest förstörde och värste av dem på grund av hans synd då han kritiserar det, nedvärderar det och förtalar det. Måhända leder hans uppförande till egenkärlek där han ser sig vara högre och bättre än andra. Följaktligen går han under.