Ständig bön för föräldrar och Shaykhen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Varje gång en person befinner sig i Sudjûd ber han för sina föräldrar och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Är hans handling föreskriven?

Svar: Ja, handlingen är fin. Efter att ha bett för sig själv och sina föräldrar får han be för den han vill.