Ständig avvikelse från Herrens stadgar

Malaki 3:5

http://www.bibeln.se/las/2k/mal

https://www.bible.com/bible/1223/MAL.3.SFB15

5Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare till svars och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa och som förfördelar invandrare – alla dem som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. 6Jag, Herren, har inte förändrats, och ni, Jakobs barn, är som ni alltid har varit: 7ända sedan era fäders tid har ni avvikit från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka till er, säger Herren Sebaot. Då säger ni: ”Hur då vända tillbaka?” 8Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger ni: ”Hur har vi rövat från dig?” Tionden och offergåvor har ni rövat! 9Ni drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från mig, alla och envar. 10Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. 11Jag skall skrämma bort gräshopporna så att de inte förstör markens gröda för er och så att era vinodlingar inte blir utan frukt, säger Herren Sebaot. 12Då skall alla folk prisa er lyckliga, och ni skall få ett härligt land, säger Herren Sebaot.