Stämpla för din verkliga arbetstid

Fråga: Jag jobbar tjugofyratimmars pass på sjukhuset. Arbetet börjar 07:00. Jag kommer dock 10:00 men stämplar för 07:00. Vad är domen för det?

Svar: Det är inte tillåtet. Stämpla för din verkliga arbetstid. Ljug inte. Det är inte tillåtet att komma senare och stämpla något annat. Håll dig till systemet. Detta har du på ditt samvete. Så som du tar lönen skall du även arbeta arbetstiden som du tar lönen för. Stämpla inte fel när du kommer sent. Det är en lögn.