Stämmer det att benen i ´Aqîqah inte skall knäckas?

Fråga: Ibn-ul-Qayyim nämner i ”Tuhfat-ul-Mawdûd” att benen i ´Aqîqah inte skall knäckas. Stämmer det?

Svar: Nej.