Stående eller sittande predikning?

Fråga: Är det Sunnah att predikanten står upp eller sitter ned under ´Îd-predikan?

Svar: Det är Sunnah, under såväl fredagspredikan som ´Îd-predikan, att predikanten står upp och predikar. Det är bekräftat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.

1al-Bukhârî (978) och Muslim (861).