Stadens bönekall räcker

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/201)

254 – Jag läste för min fader:

“Måste den ensamme kalla till bön?”

Han svarade:

“Om han bor i en stad räcker stadens bönekall.”