Stackars al-Fawzân

Shaykh och ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân fick följande fråga:

Fråga: Vi läser och hör talas om Murdji’ah al-Fuqahâ’. Vilka är de?

Svar: Murdji’ah al-Fuqahâ’, eller Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah, är Hanafiyyah. Enligt dem utgörs tron av tungans tal och hjärtats dogm. De anser inte att handlingar tillhör tron. Däremot anser de att handlingar fulländar tron. Därav namnet ”Murdji’ah”, ty de exkluderar handlingarna. De kallas för ”Murdji’ah al-Fuqahâ’” eller ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. De har tvivelsutan fel, men de är den mildaste gruppen av Murdji’ah.

Murdji’ah består av fyra grupper:

1 – Den värsta och fulaste är Djahmiyyah som säger att tron utgörs bara av hjärtats kännedom ehuru det inte bekräftar. Det är den värsta sorten av Irdjâ’.

2 – Ashâ´irah som säger att tron består enkom av hjärtats dogm.

3 – Karrâmiyyah som menar att tron ligger i munnen ändock hjärtat inte tror.

4 – Hanafiyyah som anser att tron består av hjärtats dogm och tungans tal.1

´Allâmah al-Fawzân fick också följande fråga:

Fråga: Tar oenigheten med Murdji’ah al-Fuqahâ’ ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Vad handlar oenigheten med dem om?

Svar: Nej, den tar inte ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Därför kallas de för ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. Det tar alltså inte ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De har emellertid felaktig syn på tron. Ty de exkluderar handlingarna från tron. Det har orsakat dem vara Murdji’ah. De exkluderar handlingarna från tron. Det är tvivelsutan fel.2

Stackars al-Fawzân med Haddâdiyyah! Hur kan han säga att de lärdas Irdjâ’ inte tar ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Shaykh och ´Allâmah sade i sin avvisning av as-Siyâbî:

”Han klargjorde dogmerna som muslimerna skall akta sig för och sade:

”De skall akta sig för antropomorfism och Irdjâ’.”

Han syftar på Ahl-us-Sunnahs dogm om beskådningen av Allâh (´azza wa djall). Han kallar det för ”antropomorfism”. De säger också att den troende syndaren inte förblir i helvetet. Han kallar det för ”Irdjâ’”. Det bevisar hans ignorans om Irdjâ’ och Murdji’ah. Irdjâ’ handlar ju om att exkludera handlingar från tron. Det är ju inte Ahl-us-Sunnahs dogm. Det är Djahmiyyahs dogm. De säger att tron är enbart hjärtats kännedom ehuru inga handlingar görs. Vissa av dem säger att tron består bara av hjärtats bekräftelse, vilket Ashâ´irah påstår. Andra menar att tron utgörs av hjärtats bekräftelse och tungans tal. Den sistnämnda definitionen sägs av vissa Ahl-us-Sunnah, men deras majoritet tycker annorlunda; tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handlingar; den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.”3

Stackars al-Fawzân med Haddâdiyyah! Hur kan han säga att Murdji’ah al-Fuqahâ’ tillhör Ahl-us-Sunnah?

1Silsilatu Sharh-ir-Rasâ’il lil-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 202-203

3al-Bayân li Akhtâ’ ba´dh-il-Kuttâb, sid. 234-235