Stackars al-Bukhârî och hans lärare

Titta hur Sahl bin al-Mutawwakil sade:

”Jag upplevde minst tusen lärare och alla sade: ”Tron består av tal och handling. Den stiger och den sjunker.”

Titta hur al-Lâlakâ’î radade upp namn efter namn på personligheter som alla Haddâdiyyah tillsammans inte ens når upp till fotsulorna på. De sade:

”Tron stiger och sjunker.”

De nämnde inte villkoret som de extrema och lögnaktiga Haddâdiyyah har satt för att vidhålla kriget mot Ahl-us-Sunnah. Imâm al-Lâlakâ’î rapporterade med sin berättarkedja att Imâm al-Bukhârî sade:

”Jag har skrivit ned från mer än 1000 lärda och jag har inte skrivit ned från någon som inte säger: ”Tron består av tal och handling.” Jag har inte skrivit ned från den som säger: ”Tron består av tal.”1

Olycklig al-Bukhârî och hans lärare sett till Haddâdiyyahs straff! Hur kunde de säga att tron består av tal och handling utan att lägga till att den stiger och sjunker till dess att inget återstår av den?

Enligt Haddâdiyyah i allmänhet och Fâlih och Fawzî al-Bahraynî i synnerhet är dessa imamer extrema Murdji’ah. Ty de var inte överensstämmande med Haddâdiyyahs krav och förpliktelse när de inte tog med att tron stiger och sjunker till dess att inget återstår av den.

1Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (5/959).