Stå upp för sanningen!

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Räds inga människor för att säga sanningen som ni har vetskap om.”1

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Frukta inga människor för att säga sanningen som ni ser eller hör.”2

Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den bästa kampen är ett sant ord hos en orättvis makthavare.”3

´Umar skrev till Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Håll dig till sanningen så kommer Sanningen att begåva dig de sanningsenligas nivå på Dagen då endast sanningen dömer.”

Det är väldigt stort att stå upp för sanningen och en uppgift som kräver styrka och ärlighet. Den ärlige men svage klarar inte av uppgiften. Den starke men oärlige kommer att svikas. Den som klarar av den är fulländad och trovärdig och den svage får åtminstone smärta och fördöma med hjärtat. Bortom det finns ingen tro.

1Autentisk enligt Ibn Hadjar i ”al-Amâlî al-Mutlaqah” (163).

2Ahmad (3/19), at-Tirmidhî (2191) och Ibn Mâdjah (4007). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (2191).

3Ahmad (5/314-315) och an-Nasâ’î (7/161).