Stå inte upp och drick

176 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om den som står upp och dricker visste vad som finns i hans mage skulle han ha kräkts.”

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (10/427) och via honom Ahmad (7795) och Ibn Hibbân (5300) via az-Zuhrî, från en man, från al-A´mash, från Abû Sâlih, bådadera från Abû Hurayrah som berättade vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

I hadîthen finns en precis indikation på att det är förbjudet att stå upp och dricka. Det har även nämnts konkret i Anas (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd – i en annan formulering står det ”fördömde” – att man står upp och dricker.”

Rapporterad av Muslim (6/110), Abû Dâwûd (3717), at-Tirmidhî (3/111), ad-Dârimî (2/120), Ibn Mâdjah (2/338)…

Tillsynes tyder dessa hadîther på att det är förbjudet att stå upp och dricka oskäligt. Det finns även många hadîther om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod upp och drack. Därav har de lärda delade åsikter om handlingen. Majoriteten säger att den är föraktfull och att det är rekommenderat att kräkas det druckna. Ibn Hazm tyckte annorlunda och sade att handlingen är förbjuden. Förmodligen är den åsikten den korrekta. Något som är föraktfullt eller rekommenderat stöds inte av formuleringen ”fördömde”. Kräkning är en mycket besvärlig sak. Jag känner inte till att föreskriften ålägger en person att kräkas som avlöning för något rekommenderat! Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Någon som är än värre än den drack med dig; Satan.”

Den hadîthen är en mycket stark varning för att dricka stående. Något sådant sägs inte om en utebliven rekommendation.