Sprutor och vaccinationer under fastan

Fråga: Påverkar sprutor och vaccinationer fastan i Ramadhân?

Svar: Det finns två sorters sprutor:

1 – Sprutor i form av näringsersättning. De bryter fastan eftersom de har samma dom som mat och dryck. När föreskriften ger en sakfråga en konkret dom, får liknande sakfrågor samma dom.

2 – Sprutor som inte är i form av näringsersättning. De bryter inte fastan. De berörs inte av något bevis, vare sig konkret eller analogiskt. De är inte mat och dryck och de har inte heller deras dom. I princip är fastan korrekt tills motsatsen bevisas av föreskriften.