Sprit till medicin

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1299-1301)

1808 – Jag frågade min fader om en man som nödgas att dricka sprit. Han svarade:

Det är aldrig nöd att dricka sprit. Sprit leder ju till döden. Sprit framkallar törst.”

1809 – Jag läste för min fader som sade: Återberätta ´Abdah bin Sulaymân al-Kilâbî: ´Ubaydullâh berättade för oss, från Nâfi´ som berättade:

Ibn ´Umar förbjöd att sprit ges till boskap.”

1810 – Jag hörde min fader säga:

Jag säger detsamma. Varken sår eller något annat ska behandlas med sprit.”