Sprit är värre än griskött

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/68-69)

De negativa följderna av rusdrycker är värre än de av vidriga köttslag. Således sade ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) och andra om sprit:

Undvik sprit, grunden till alla vidrigheter.”1

Dessutom befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prygling av spritmissbrukaren, en bestraffning som verkställdes av hans kalifer och som de lärde är enade om. Något sådant straff finns dock inte för ätning av förbjudna köttslag. Mig veterligen har ingen lärd, frånsett al-Hasan al-Basrî, sagt att ätare av förbjudet köttslag ska bestraffas med ett föreskrivet straff.

1an-Nasâ’î (5666).