Sprid detta till ungdomarna

En annan sak som man måste veta, och som många unga män och kvinnor är okunniga om, är att det är obligatoriskt att bada efter samlag oavsett om det leder till utlösning eller inte. Vissa ignoranter tror att badet är endast obligatoriskt efter utlösning. Det är fel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om han lägger sig mellan hennes fyra grenar och har samlag med henne, blir det obligatoriskt att bada ehuru han inte fick utlösning.”

Badet är obligatoriskt på grund av följande fall:

1 – På grund av utlösning även om den sker utan samlag.

2 – På grund av samlag även om det inte leder till utlösning.

Vad skall då sägas om både samlag och utlösning sker? Observera detta och påminn ungdomarna! Vissa har ringt till mig och berättat hur de har haft samlag i fyra år utan att bada efter samlagen. De tror att badet blir bara obligatoriskt efter utlösning. Det är inte så. Uppmärksamma era bröder och vänner om detta och sprid den här informationen så att det inte bara fortsätter rulla på.