Sprängattentatet mot moskén i Asir hör till de vidrigaste illdåden

Saudiarabiens muftî och högste ansvarige för Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Ladjnah ad-Dâ’imah Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh underströk att sprängattentaten kommer att bidra med än starkare band mellan medborgarna och ledningen.

Han anvisade att de terroristiska sprängattentaten hör till de vidrigaste handlingarna sett till att de var riktade mot bedjande människor i en moské. Han poängterade att islam har inget med handlingen att göra och att kallarna är ålagda att offentligt avslöja denna vilsna sekt som har lämnat islams undervisning.