Sprängattentatet i Alexandria är Khawâridjs handling

Publicerad: 2011-01-06
Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî
Källa: https://alsoheemy.net/play.php?catsmktba=3275
https://www.youtube.com/watch?v=3GSOotgfSdQ

Angående sprängattentatet som ägde rum i Alexandria; är det från islam? Jag svär vid Allâh att detta inte hör till muslimernas handlingar. De hör till de upproriska Khawâridjs handlingar. Måhända ligger judarna bakom dem utan att de vet om det. Brukade följeslagarna, som erövrade öst och väst, spränga kyrkor? Gick de in i kloster och dödade kvinnor och barn? Som motreaktion sprängdes vissa moskéer i staden. Vem är ansvarig för detta? De som kallas för kämpar då de i själva verket endast sår fördärv. De sår fördärv på jorden. Detta är dagens Khawâridj som till sin lära även har adderat Râfidhahs hyckleri. De har även försökt spränga i Makkah och Madînah, men förgäves. Allâh förnedrade dem och dem som befallde dem att göra det.

Det enda de har gett till muslimerna är nederlag. De har endast gett nederlag till muslimerna. De har  gett fotfäste till muslimernas fiender. Afghanistan, Irak och Somalia har fallit och endast Allâh vet vem som står på tur på grund av dessa dumma människors handlingar.

Muslimerna befinner sig i detta tillstånd, medan du, din dumma teoretiker, befaller från grottorna att oljekällor och moskéer skall sprängas. I vissa länder spränger de avsiktligt moskéer. De ger sig till och med på moskéer. Jag vet att det förekom sprängattentatet inne i moskéerna, Ahl-us-Sunnahs moskéer, i vissa grannländer. Ty de anser dem vara otrogna. På så sätt förklarade de deras liv och egendomar vara lovliga att tagas. Men lov och pris tillkommer Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De kommer alltid att finnas bland er. Varje gång de dyker upp, skärs de av till dess att de sista av dem kommer med ad-Dadjdjâl.”