Sprängattentat, mord och flygkapningar – vad är nyttan?

Publicerad: 2006-01-23
Shaykh ´Abdul-Muhsin bin Nâsir al-´Ubaykân
Kassettbandet ””Aqwâl-ul-´Ulam⒠fîl-Djihâd””

Fråga: Hör sprängattentat mot icke-muslimska byggnader, mord och flygplanskapningar till kamp?

Svar: Nej. Jag svär vid Allâh att det inte har något med kamp att göra.

Först och främst bör man veta att de som gör detta bland ickemuslimerna, går in i deras land via överenskommelse. Därefter bedrar de dem. Ser inte en muslim detta? Ser ni inte att en person går in i ett land som har lovat honom säkerhet för att sedan bedra det? Detta är bedrägeri. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bedra inte den som bedrar dig.”1

Du får nämligen inte bedra den som bedrar dig. Vad skall man då säga om dessa som säkert går in i landet och bedrar. Detta hör inte till de troendes väg. Detta hör inte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares egenskaper. Bedrägeri är judarnas egenskap. De är ett bedrägligt folk. De bedrar alltid. Sålunda är det inte tillåtet att ta åt sig deras egenskaper.

Sedan ställs följande fråga: Vad vill ni uppnå med att spränga byggnader i vilka muslimer och oskyldiga människor kan finnas? Vill ni påverka landets ekonomi? Vissa människor säger att det finns välfärd i liknande handlingar. Men, är det verkligen sant? Vilka nackdelar har uppstått efter detta attentat2?

I Afghanistan hade talibanerna sitt land. Däri demonstrerade de sin religion, påbjöd rätt och förbjöd orätt. De upprätthöll religionen någorlunda. Det var ett tryggt land. Vad händer där nu? Ingen kan säga att afghanernas tillstånd är bättre idag än vad det var igår. Ingen säger det. Är detta välfärd eller ofärd? Naturligtvis är det en ofärd. De dödades och skingrades och marken ödelades. Varför? För att vissa människor gav sig på de otrognas ekonomi. Därefter orsakade de att folk miste sina liv.

En annan sak är att det hela har lett till att islam och muslimerna har förföljts. De kallas numera för “”terrorister””. Organisationer som sysslar med kall och biståndsarbeten har fått problem. Efter detta attentat blev islam förföljt överallt. Var är välfärden?

1Abû Dâwûd (3534), at-Tirmidhî (1264) och al-Hâkim (2/55). Autentisk enligt al-Albânî (Irwâ’-ul-Ghalîl (1517)).

2Attentatet 9/11, 2001.