Sprängattentat förkastas av islam

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh
Källa: Ur tidsskriften “al-Daawah”, sid. 13, nr. 20, Rabî II 1424 H / juni 2003

 

Fråga: Vad anser ni om de sprängattentat som ägde rum i Riyâdh förra månaden vilka ledde till att flera människor miste livet och skadades?

Svar: De sprängattentat som ägde rum i Riyâdh är kriminella illdåd och avvisas av islam. Islam visar stor respekt till liv och egendom, inte bara muslimernas utan även de otrognas. De skyldiga var illasinnade och förstod inte att liknande handlingar leder till att Allâhs vrede sänds ned över dem. Genom att döda och terrorisera oskyldiga människor vände de sig mot religionens läror. Dessa handlingar representerar fördärv i landet.

Fråga: Stämmer det överens med islams läror att spränga bebodda byggnader efter att ha fått reda på att de bebos av utlänningar?

Svar: Enligt islam är det inte tillåtet att spränga bebodda byggnader i vilka det vistas oskyldiga människor. Det spelar ingen roll om invånarna är muslimer eller inte.

Fråga: Hur råder ni en person som menar att liknande handlingar hör till kampen?

Svar: Det där är ett felaktigt begrepp. Kamp innebär att man kallar till Allâh med kunskap och att påbjuda gott och förbjuda ont. Att äventyra oskyldiga människors liv och egendomar har ingenting med kamp att göra.

Fråga: Är alla som lade ut sprängmedlen och transporterade dem ansvariga för detta?

Svar: Samtliga som hjälpte till med att döda dessa oskyldiga människor är ansvariga för sin handling. Allâh säger:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”1

Fråga: Skulle ni kunna råda de ungdomar som förvirrat anser att dessa handlingar hör till kampen? Skulle ni likaså kunna förklara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som dödar en Mu´âhad2 kommer inte att få känna doften av paradiset.”3

Svar: Jag råder dem att frukta Allâh och lära sig islams läror. Likaså råder jag dem att inte lyssna till de åsikter som motstrider religionens regler.

Fråga: Skulle ni kunna förklara för landets ungdom att det är bättre att uppmana andra till islam med mildhet och vishet?

Svar: Att kalla de otrogna till islam med mildhet och vishet är mycket mer givande och det kommer att få dem acceptera islam mycket lättare.

Fråga: Hur råder ni ungdomarna att spendera sin fritid för att hålla sig borta från dessa destruktiva ideologier?

Svar: Den muslimska ungdomen måste sysselsätta sig med användbara och nyttiga aktiviteter. Till dessa hör att man sitter och studerar med de kända lärda. Likaså måste de göra sitt bästa för att utöka sin religiösa kunskap och levnadsstandard. Slutligen ber jag Allâh att Han skyddar vårt land mot samtliga olyckor och att Han leder muslimerna till den raka vägen.

15:2

2Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade:

”En Mu´âhad är den som det finns en pakt mellan dig och honom. Oftast brukar ickemuslimer som har blivit lovade säkerhet kallas för det. Dessutom kallas även andra hedningar för det om det förekommer ett tidsbestämt fredsavtal mellan de båda parterna.” (an-Nihâyah (2/275))

3al-Bukhârî (3166) och an-Nasâ’î (4762).