Spottning i moské och rad

al-Bukhârî sade:

8 – Kapitel om att den bedjande för ett innerligt samtal med sin Herre (´azza wa djall)

531 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från Qatâdah, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er ber för han ett innerligt samtal med sin Herre. Således skall han inte spotta till höger om sig, utan under sin vänstra fot.”

Sa´îd rapporterade från Qatâdah som återberättade:

”Han skall varken spotta framför sig eller till höger, utan till vänster eller under sina fötter.”

Shu´bah återberättade:

”Han skall varken spotta framför sig eller till höger, utan till vänster eller under sin fot.”

Humayd rapporterade från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han skall varken spotta mot Qiblah eller till höger, utan till vänster eller under sin fot.”

Det problematiska är att den bedjande spottar till vänster om sig i en moské eller i en rad utanför moskén. Ty om han är i en moské och spottar till vänster om sig eller under foten, så har han syndat eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Spott i moskén är en synd och dess bot är att det grävs ned.”1

Alltså får han spotta i sina kläder.

Och om han står i en rad och har folk till vänster om sig, oavsett om det är i en moské eller någon annanstans, så skall han inte spotta till vänster om sig. Om han är utom en moské, spottar han under sin fot och trampar på spottloskan. Och om han är inne i en moské och har folk till vänster om sig, så skall han inte spotta till vänster om sig därför att det är nedvärderande mot personen bredvid. Ingen tycker om att bespottas. Den enda lösningen är att han spottar i sina kläder och gnuggar spottloskan.

1al-Bukhârî (415).