Spottetikett från Imâm Ahmad bin Hanbal

 Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)
al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/286)

Hanbal rapporterade att Ahmad sade:

“En person skall endast spotta till vänster om sig.”

Abû Tâlib rapporterade att Ahmad sade:

“En person skall spotta till vänster om sig oavsett om han är i bönen eller inte.”

Ahmad sade:

“Det hör till en persons förståelse att spotta till vänster om sig.”

Muhannâ rapporterade att Ahmad sade:

“Det är föraktfullt att man spottar till höger om sig oavsett om man förrättar bönen eller inte. Finns det inte en ängel till höger om honom?” Då sade jag: “Det finns en ängel till vänster om honom också.” Ahmad sade: “Den som är till höger om honom skriver ned goda handlingar och den som är till vänster om honom skriver ned dåliga handlingar.”