Spöken och onda och milda makter

Filosofer förnekar änglar. De säger att änglar står för upplysta spöken och gestalter. När de närmar sig muslimerna säger de att änglar står för immateriella fenomen som uppmanar till godhet, godhjärtenhet, givmildhet, mod och initiativ. Samtidigt säger de att djävlar är immateriella fenomen som uppmanar till orättvisa och besvär. Dessa människor är otrogna.