Splittring är villfarelse

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/122)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

”De splittrades först efter att ha fått all kunskap och av ovilja och avund mot varandra.”1

Det vill säga olika religionsanhängare. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´ahumâ) sade:

”Det vill säga Bokens folk.”

ا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ

”… efter att ha fått all kunskap…”

Kunskap om att splittring är villfarelse. Trots det splittrades de:

بَغْيًا بَيْنَهُمْ

”… av ovilja och avund mot varandra.”

Det var alltså orsaken. ´Atâ’ sade:

”Av ovilja och avunda mot Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

142:14