Spioner enligt Muhammad Surûr

För det sjätte uttalar du dig allvarligt när du säger om Shaykh Rabî´s så kallade sekt:

”Det går inte heller att separera dem från den här sektens lojalitet och fientlighet till den som myndigheterna är lojala mot respektive hatar. De döljer sig inte bakom denna ståndpunkt. Inte heller drar de sig från att sprida osämja bland kallarna. Det finns inga som helst behov av att bevisa deras spionage för makthavarnas räkning.”

Härmed blottar du din farliga metodik gentemot de muslimska makthavarna och de lärda eftersom du anklagar dem allesammans för kärlek till de otrogna för att sedan hoppa över till att döma dem allesammans med Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”Troende! Välj inte judar och nasaréer till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Allâh vägleder inte de orättfärdiga.”1

På så sätt bryter Surûr sin egen rygg och utsätter sig själv för en väldig prövning när han solklart angriper muslimernas och Salafiyyahs lärda oskäligt. Det är dock inte konstigt att personer som han och hans gelikar gör så. Vårt generösa sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:

”Till det som människorna fick ta del av från det tidiga profetkallets ord var: Om du inte skäms får du göra vad du vill.”2

Du förbryllas säkert över hur den här mannen Muhammad Surûr har frivilligt bosatt sig i ett otroget och ateistiskt land, tagit sin tillflykt hos dem och litat på att de tryggar honom och sedan börjat smutskasta islams lärda och muslimska makthavare som efterlever islams lagar, tillämpar dess straff och sprider islam inrikes och utrikes för Allâhs sak. Ja, det gör Muhammad Surûr. Han klagar på de bästa människorna och låtsas vara ledsen för att ingen bryr sig om islam och muslimerna. Han kastar verkligen sten i glashus.

15:51

2al-Bukhârî (3484).