Spindeln och grottan

1189 – Abû Bakr berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Må Allâh (´azza wa djall) belöna spindeln väl för vad den har gjort för oss. Den vävde nät åt mig och dig, Abû Bakr, i grottan så att avgudadyrkarna varken kunde se oss eller nå oss.”

Svag och motsägelsefull (منكر). Rapporterad av ad-Daylamî som sade:

Jag älskar spindlar alltsedan jag hörde hadîthen från min fader.”

Vad mig beträffar, så känner jag varken kärlek eller hat mot spindlar eftersom hadîthen är inte bekräftad från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den är svag och motsägelsefull och kanske till och med påhittad ehuru as-Suyûtî förteg den i ”al-Djâmi´ al-Kabîr” (3/146/1-2).

Det finns inget autentiskt rapporterat om spindeln och de två duvorna i grottan om än händelsen nämns flitigt i böcker och föreläsningar om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utvandring till Madînah. Se till att veta det.