Spekulera inte i sådant

Fråga: Utgör kroppsdelarnas handlingar ett villkor för trons befintlighet eller fullkomlighet?

Svar: Det beror på. Exempelvis är icke-bedjaren otrogen. Alltså fordrar tron bön. Dock avråder jag bröderna från spekulationer i dessa sakfrågor och istället återvänder till följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) metodik. Salaf kände inte till dessa saker. Den troende är han som utses till det av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den otrogne är han som utses till det av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).