Specifikt för irakier

Öst, höglandet och liknande i hadîthen syftar på Irak som ligger öst om Madînah. Det klargörs ytterligare då det nämns i vissa hadîther att han pekade mot Irak. al-Khattâbî sade:

Den som är i Madînah har sitt Nadjd från Iraks håll med omnejd. Det räknas som öst om Madînah. Nadjd står för upphöjd mark medan dess motsats är dalsänka (غور). Tihâmah tillhör dalsänkan och Makkah tillhör Tihâmah.”1

Ibn Hadjar nämnde att ad-Dâwûdî sade att Nadjd ligger mot Irak. Det intygas av Ibn ´Umars ord:

Irakier! Så mycket ni frågar om små synder och så mycket ni gör stora synder! Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Prövningen kommer därifrån, där Satans horn uppstår” och pekade mot öster.”

Det betyder att hadîthen gäller specifikt irakierna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkade det med en kroppslig gest. Dessutom står det konkret i at-Tabarânîs ”al-Mu´djam al-Kabîr”. Tillsammans med Ibn ´Umars ord, språkvetarnas intyg och verkligheten klargörs syftet.

1Fath-ul-Bârî (13/58).