Speciella bönemattor och liklakan från heliga platser

Fråga: En grupp människor bad mig köpa till dem souvenirer som bönemattor, liklakan, henna och Qur’ânen från heliga platser.

Svar: Om de bad dig köpa bönemattor för att de är fler där och kanske till och med billigare, så är det okej. Och om de bad dig köpa dem för att de tror att bönemattorna därifrån har en förträfflighet som andra bönemattor saknar, så stämmer det inte. I så fall skall du inte köpa dem till dem.

Angående liklakan, så är det inte föreskrivet att köpa dem därifrån eller tvätta dem i Zamzam. Det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare. Det enda liklakanet som det görs Tabarruk via är det som det finns bevis för. Det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han fick en mantel i gåva. Därpå frågade en följeslagare honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om han kunde få den. Folket fördömde honom för det och undrade hur han kunde be profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om något när han visste att han inte säger nej till någon. Då sade mannen att han bad om den för att begravas i den och han fick som han ville. Likaså bad ´Abdullâh bin ´Abdillâh bin Abî Ubayy profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begrava hans fader i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skjorta, vilket han gjorde.

Dessa liklakan som var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kläder är okej att göra Tabarruk via. Dock finns det ingen grund för att göra Tabarruk via dem bara för att de är från Makkah eller al-Madînah.