Sparken pga. slöja?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: En kvinna som bor i ett otroget land är inte beslöjad eftersom hon inte vill få sparken från sitt jobb. Hon argumenterar med att gudsfruktan är i hjärtat…

Svar: Jovars, men gudsfruktan i hjärtat återspeglar sig på kroppsdelarna. Gudsfruktan återspeglar sig på kroppsdelarna i den bemärkelse att de efterlever Sunnah. Sådär resonerar onda människor och deras resonemang är falskt. Visst ligger gudsfruktan i hjärtat, men den syns på kroppsdelarna och handlingarna. Att säga att gudsfruktan är i hjärtat och göra vad man vill är inte tillåtet. I och med att hon är muslim så måste hon täcka sig. Antingen accepterar de henne eller också får hon leta efter att annat jobb. Försörjning ligger trots allt i Allâhs (´azza wa djall) hand.