Sparade bilder på döda anhöriga

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/401-402)

Fråga:

Ädle Shaykh Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Min fader dog för cirka tjugofyra år sedan. Jag har fått reda på att en av hans anhöriga har fotografier på honom och vissa släktingar har fått lov att behålla fotografierna som minne. Somliga säger att handlingen till och med är en form av tillgivenhet till den döde. Med det sagt hoppas jag på att få följande frågor besvarade:

1 – Vad är domen för fotografen?

2 – Vad är domen för den som sprider dessa fotografier efter flera år?

3 – Undkommer den döde synd? Är det tillgivenhet eller pliktförgätenhet att framkalla bilderna?

4 – Vad är domen för att bevara bilder som minne? Vad råder ni allesammans?

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Svar

بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

Från din broder Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1 – Avbildning i syftning på minnesbilder är förbjuden oavsett om den sker via kamera eller något annat hantverk. Handlingen är en stor synd eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildaren – och förbannelse nämns bara i samband med stora synder.

2 – Han som framkallar fotografierna för att sprida dem är syndig i enlighet med den synd som framkallarna faller i om de så skulle vara många i antal. Ty handlingen befrämjar synd och fiendskap.

3 – Jag befarar att handlingen är en sorts jämmer. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den döde plågas av sina anhörigas jämmer. Handlingen är inte alls tillgivenhet till den döde. Hur kommer tillgivenhet in i bilden? Hur gagnas den döde av bilderna? Faktum är att de äventyrar den levande som kan börja känna sig beroende av den döde, helga honom eller återfalla i sorg. Bilder på döda människor är uppenbarligen allvarliga, ty grunden till Nûhs (´alayhis-salâm) folks avguderi låg just i att de sparade bilder på sina rättfärdiga män.

4 – Minnesbilder är förbjudna eftersom bilder hindrar änglar från att komma in i hem, vilket har autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.

Med detta sagt avråder jag mina bröder från denna handling och uppmanar dem istället att ångra sig inför Allâh och antingen riva sönder sina bilder eller också bränna dem för att undkomma synd.:

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

”Allâh älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger och Han älskar dem som vill rena sig.”2

Skrivet 1408-05-18

1al-Bukhârî (5957) och Muslim (2106).

22:222