Spara på vatten

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

´Abdur-Rahnân bin ´Atâ’ berättade att han hörde Sa´îd bin al-Musayyab säga:

Jag har en skål som rymmer ungefär en halv Mudd1. Jag urinerar och tvår mig därefter ur den plus att det blir vatten över.” ´Abdur-Rahmân sade: ”Jag berättade det för Sulaymân bin Yasâr som sade: ”Det räcker även för mig.” ´Abdur-Rahmân sade: ”Jag berättade det för Abû ´Ubaydah bin Muhammad bin ´Ammâr bin Yâsir som sade: ”Så har vi hört från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

Rapporterad av al-Athram.

Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

De hade mer vatten än vad ni har. Det till trots ansåg de att en fjärdedels Mudd räcker till tvagning.”

Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig med en Mudd och badade med alltifrån en Sâ´ upp till fem Mudd.”23

De sparade på vatten. Det viktiga är att kroppsdelen blir blöt så att ingenting förblir torrt. En massa vatten är bara onödigt. Vänj dig själv vid att spara på vatten. Småningom vänjer du dig. Försök att efterleva Sunnah. Däri finns välsignelse och godhet.

1Imâm Ibn ´Uthaymîn sade:

”En profetisk Sâ´ motsvarar 2040 gram. Alltså motsvarar en Mudd 510 gram.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/110))

2al-Bukhârî (201) och Muslim (325).

3Ighâthat-ul-Lahfân (1/104).