Spår av orenhet kvarstår efter tvättning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Förr brukade de tvätta bort orenheter med ceder. Ceder har samma effekt som dagens tvättmedel. Vissa orenheter påbjuds att tvättas tre gånger med ceder. Skulle spår av orenhet kvarstå, är det förbisett. Ty han har gjort vad föreskriften befaller honom. Om en individ idag tvättar sina kläder tre gånger med tvättmedel eller något annat rengöringsmedel och spåren kvarstår, så lägger inte Allâh på någon en tyngre börda än han kan bära.