Spaning på moskéimamerna

Fråga: Får en student spana på moskéimamernas läror om han tror att vissa av dem bär på otrogna läror? Vad råder ni den som gör så och tvivlar på mycket på det?

Svar: Det är inte tillåtet att tänka dåligt om muslimerna. Om du ser något, agerar du utmed det. Annars utgår du från att muslimerna är fromma och bra. Om du ser människorna be så skall du be med dem. Lämna osunda tankar. Tänk väl om dina bröder tills motsatsen bevisas.